پیشنهاد ویژه باروکادو

پیشنهاد ویژه باروکادو شامل اجناسی با تخفیفات زماندار میباشد که در ابتدا و انتهای هر فصل و یا مناسبتهای مختلف از سوی فروشگاه اعمال میشود.